2020 – ஆண்டு பலன்கள்,பஞ்சாங்கம் & சுபமுகூர்த்த நாட்கள்

 20.00

2020 – ஆண்டு பலன்கள்,பஞ்சாங்கம் & சுபமுகூர்த்த நாட்கள் – 2018’s Horoscope,Panchangam and Suba muhurtham

SKU: 2019YE Category:

Description

2020 ஆம் ஆண்டு பலன்கள்

வெளியிடு
உங்கள் வாழ்க்கை வழிகாட்டி

Magazine Edition:  Yearly Edition.

  • 2020 – ஆண்டு பஞ்சாங்கம். (Panchangam)
  • 2020 – ஆண்டு பலன்கள்.
  • 2020 – ஆண்டு சுபமுகூர்த்த நாட்கள்.(Suba muhurtham)

You can download all the above as ZIP File which contains books in PDF format.
Requirement: Any PDF Reader and ZIP Extractor