சந்திர தோஷம் விலக

இன்றைய & நாளைய சிறப்புகள்


பலர் பவுர்ணமி அன்று விரதம் இருக்க விரும்புவார்கள். அப்படி விரதம் இருக்க விரும்புபவர்கள் சித்திரை மாத பவுர்ணமி அன்று தொடங்கலாம். சந்திரன் தொடர்பான தோஷம் உள்ளவர்கள் சித்ரா பவுர்ணமி அன்று விரதம் இருந்து இஷ்ட தெய்வத்தை வழிபடலாம்.